Commissie kind en eredienst, opgave link

What is 10 + 4?

Kinderkringleid(st)ers gezocht

Voor de kinderkring zijn we op zoek naar nieuwe leid(st)ers om het huidige team van leiding te versterken! Als je interesse en/of vragen hebt, neem dan contact met ons op. Je kunt daarbij voorkeur opgeven voor welke groep je het liefst wilt staan ('s ochtends of 's middags) Voor de oudste groepen zou het ook zeer wenselijk zijn om wat mannelijke leiding te krijgen, dus....mannen, ook van harte aangemoedigd om je op te geven! Geef je op via deze link.

Avond over geloofsopvoeding

Dan nog een tweede berichtje van onze kant: volgend seizoen hopen we een speciale avond voor de gehele gemeente te organiseren over geloofsopvoeding. Geloofsopvoeding is meer dan alleen bidden en bijbellezen, maar hoe geef je dat vorm? En hoe kunnen we als gemeente elkaar daarin ondersteunen? We hopen een inspirerende avond daarover te organiseren, met tijd voor ontmoeting, bemoediging en inspiratie. Ook voor de jongeren is er ruimte om onderling uit te wisselen wat je van je ouders (en andere gemeenteleden) verwacht in de geloofsopvoeding. Hoe zijn zij een goed voorbeeld voor jou?
Om deze avond goed voor te bereiden, willen we graag weten welke vragen/ behoeften er nu zijn in de gemeente over dit onderwerp. We willen u/ jou van harte uitnodigen om via deze link je vragen/ dilemma's of andere input voor deze avond op te geven. 
Alvast bedankt!

Namens de commissie kind & eredienst, Amanda Koster

Ja, ik geef me op voor.....................

Ja, Ik heb een vraag/idee/opmerking voor de invulling van de geloofsopvoeding avond: ....................

Wat is je naam?
Op welk adres kunnen we je bereiken?
Heb je een vraag of een reactie, dan kun je deze hier opgeven.