Kamp 2017

What is 4 + 2?

Vertrek: Woensdag avond 24 mei
Verzamelen: 18.30 uur bij de Kandelaarkerk
Terug: Zaterdag 27 mei, rond 13.00 uur
kosten: € 50,- per persoon
Geld overmaken: Rek. nr. NL76INGB0008880360 T.N.V. T.A van stenis

Wat is je naam?
Op welk adres kunnen we je bereiken?
Geef aan of je de heen- en/of terugreis rijdt.
geef aan of en hoe je gaat klussen: