Maaltijd koken voor een E&R-team

What is 3 + 10?

Ik wil me opgeven door een maaltijd te koken voor een E&R-team. Het ene team bestaat uit 5 personen en het andere uit 3 personen.

We willen u vragen om de maaltijd om 17:30 uur bezorgd te hebben bij het Staartlicht-gebouw. Mee-eten mag! De kosten voor de maaltijd kunnen gedeclareerd worden.

Wat gebeurt er na het versturen?
Na het versturen van uw gegevens komt u op een bedankpagina terecht.

Op welk adres kunnen we je bereiken?
Heb je een vraag of een reactie, dan kun je deze hier opgeven.