Meet & Greet

What is 9 + 6?

Meet & Greet van 5 maart in de kerk!
In de vorige nieuwsbrief en het mededelingenblad van 22 februari nodigden we u uit voor een Meet & Greet op 5 maart. Onze woonkamer is echter te klein om iedereen die zich heeft aangemeld te herbergen. Daarom is de plaats van samenkomen verzet naar de Kandelaarkerk.
We willen de avond gezamenlijk beginnen. Daarna zullen we in groepjes met elkaar in gesprek gaan.
Het gesprek zal langs twee lijnen lopen vanuit Gods woord en onze levenshouding.

1. Weet u een reden waarom mensen onze kerk verlaten? (samen een lijst maken, uiteraard zonder namen te noemen).
2. Aan de hand van die lijst bij uzelf te rade gaan wat uw rol/taak is of kan zijn. (Hoe kunt u, kan ik vanaf mijn plaats verbinding maken en onderhouden). We gaan dus niet praten over ‘ze’ of ‘de’, maar over uzelf!

We realiseren ons dat het gesprek veel los kan maken. Dat angst, boosheid, frustratie of onmacht het gesprek in de weg kunnen zitten. Herkent u deze gevoelens? Brengt u ze dan voor de troon van God, neem ze niet mee naar het gesprek, het zijn slechte raadgevers. Mocht u toch de behoefte hebben van gedachten te wisselen of u uit te spreken neem dan gerust contact op met ons (of iemand in uw omgeving). Er staat immers geschreven ‘Draagt elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na’ (Galaten 6:2).
Wij hopen u, zo de Here wil en wij leven te ontmoeten.

Datum: donderdag 5 maart 2015
Waar: Kandelaarkerk.
Tijd: 19:45 inloop met koffie, 20:00-22:00 opening-gesprek-afsluiting.

Aanmelden via deze link. Vriendelijke groeten, Lodewijk en Marleen Suurmond

Wat gebeurt er na het versturen?
Na het versturen van uw gegevens komt u op een bedankpagina terecht.

Ja, ik wil mij aanmelden voor ...

Wat is je naam?
Op welk adres kunnen we je bereiken?
Heb je een vraag of een reactie, dan kun je deze hier opgeven.