Kledingactie Sarfath

What is 7 + 4?

De commissie Zending en Hulpverlening wil de aanstaande kledingactie onder uw aandacht brengen. Op zaterdag 16 mei en maandag 18 mei kunt u wederom kleding en dergelijk inleveren voor de stichting Sarfath. Informatie mbt tijdstippen kunt u vinden op de website van de kerk.

In de hal van de kerk liggen flyers die uitgedeeld zijn/worden in de wijk rondom de kerk. Het zou fijn zijn als u als gemeentelid een aantal flyers meeneemt en deze bij uw (in)directe buren afgeeft. Op die manier krijgt de kledingactie een wijk overstijgend karakter en kan dit voor u een mooie gelegenheid zijn om met uw buren in gesprek te raken.

Als u tijd, zin en gelegenheid heeft om te helpen met sorteren of sjouwen op de maandagavond bent u van harte welkom. Opgave graag door hieronder uw gegevens in te vullen of via een van decommissieleden.

Namens de commissie Zending en Hulpverlening,
Sander van der Glas

Wat gebeurt er na het versturen?
Na het versturen van uw gegevens komt u op een bedankpagina terecht.

Ja, ik wil mij aanmelden voor ...

Wat is je naam?
Op welk adres kunnen we je bereiken?
Heb je een vraag of een reactie, dan kun je deze hier opgeven.