Jaarrekening 2014

What is 4 + 5?

Afgelopen zondag is de verkorte jaarrekening weer via de postvakjes verspreid. De jaarrekening zal (zoals in eerdere jaren) besproken worden in de komende gemeentevergadering. De Commissie van Beheer vindt het belangrijk dat de financiële situatie van de kerk voor iedereen duidelijk is. Om deze reden hebben we een toelichting gemaakt op de jaarrekening in de vorm van een korte presentatie. We hopen met deze presentatie een eenvoudig inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven en u bewust te maken van deze zorgelijke situatie. Het is namelijk nu al het derde jaar dat we met een financieel tekort af moeten sluiten. Dit jaar zelfs een tekort van 30.000,-!

Uiteraard wordt u van harte uitgenodigd om nadere vragen te stellen als er onduidelijkheden zijn. Voorafgaand aan de gemeentevergadering is hiertoe gelegenheid, zie verder de uitnodiging in uw postvakje. Daarnaast is er de mogelijkheid om een uitgebreidere jaarrekening op te vragen die meer informatie geeft. Vul hieronder uw gegevens in om de uitgebreidere jaarrekening op te vragen.

We zullen het erg op prijs stellen als u uw ideeën over deze financiële situatie met ons komt delen. De gemeentevergadering is op 20 maart.

Commissie van Beheer

Wat gebeurt er na het versturen?
Na het versturen van uw gegevens komt u op een bedankpagina terecht.

Ja, ik wil graag de uitgebreide jaarrekening ontvangen...

Wat is je naam?
Op welk adres kunnen we je bereiken?
Heb je een vraag of een reactie, dan kun je deze hier opgeven.